Giới thiệu chung

Ngày 12.04.2005, Công ty Cổ phần Sông Cầu được các cổ đông sáng lập với mục tiêu chủ yếu: Đầu tư, xây dựng, quản lý vận hành các nhà máy thủy điện và năng lượng tái tạo xanh – sạch, hòa lên lưới điện Quốc gia, góp phần đắc lực vào công cuộc đổi mới của đất nước. Nhà máy thủy điện Hạ Rào Quán là đứa con đầu lòng, tinh thần của Công ty, xứng đáng được lưu danh trường tồn như là một biểu tượng của Công ty; ý chí kiên cường, tinh thần quả cảm, dám nghĩ dám làm; là sự hội tụ giữa trí và lực, là sự kết tinh của khát vọng, trí thông minh, lòng dũng cảm cầu tiến bộ. Nhà máy thuỷ điện Hạ Rào Quán là nhà máy với công nghệ hiện đại bậc nhất, với trình độ quản lý cao nhất, nhằm góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và sự phồn vinh của Tổ quốc.

Tầm nhìn

Các dự án Công ty đã triển khai là niềm tự hào, là biểu tượng với công nghệ hiện đại chất lượng cao, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ quản lý chuyên nghiệp và hiệu quả. Cùng với sự phát triển của đất nước, Sông Cầu với nguồn lực: Sức mạnh – Đoàn kết – Trí tuệ – Sáng tạo và truyền thống lao động dũng cảm, cần cù, thông minh, quyết đoán, trung thực, đoàn kết thống nhất ý chí và hành động của mọi cá nhân trong Sông Cầu. Đây là nguồn gốc cơ bản tạo nên sức mạnh của Công ty, là truyền thống về tình cảm, sự quan tâm sâu sắc, sự tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau giữa tập thể và cá nhân, giữa mọi cán bộ công nhân viên trong Công ty; vượt qua khó khăn, thử thách, không ngừng học tập, sáng tạo, làm chủ công nghệ, thiết bị tiên tiến…vv

Giá trị cốt lõi

Với hơn 17 năm bề dày kinh nghiệm, lao động không mệt mỏi, giờ đây Công ty Cổ phần Sông Cầu có thể tự hào rằng: Sông Cầu với đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, trách nhiệm, đầy quả cảm, dám nghĩ dám làm, đã đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện hiện đại và bậc nhất trong khu vực. Vinh dự và tự hào luôn đi kèm với trách nhiệm, trong giai đoạn tới Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện – năng lượng tái tạo xanh, sạch, phát triển Công ty ổn định, bền vững, có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, góp phần vào sự nghiệp Công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước.