Nhà máy Hạ rào quán

Thực tế tại công trình thủy điện cho thấy, Công ty Thủy điện Hạ Rào Quán nhiều năm liền lên phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập và trình Chi cục thủy lợi – Phòng chống lụt bão (PCLB) .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *