Thông tin dự án

Thực tế tại công trình thủy điện cho thấy, Công ty Thủy điện Hạ Rào Quán nhiều năm liền lên phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập và trình Chi cục thủy lợi – Phòng chống lụt bão (PCLB) .
Project

Dự án gần đây

Xem tất cả