Ông Nguyễn văn A

Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 19xx
Quốc tịch: 19xx

“Sông Cầu là cả sự nghiệp. Và khi bạn dồn tất cả tiền của, tâm huyết của mình vào đó, bạn sẽ phải thận trọng hơn. Chính bạn sẽ là người muốn nó được khỏe mạnh, phát triển tốt hơn bất cứ người nào khác”

Thành công chỉ đến khi các bạn yêu công việc!

Chủ tịch HĐQT