Lịch sử phát triển

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

2005 – 2008

Công ty Cổ phần Sông Cầu chính thức thành lập ngày 12.4.2005 tại Thành phố biển Nha Trang xinh đẹp. Sông Cầu bắt đầu triển khai tìm kiếm, đầu tư các dự án thuỷ điện và năng lượng tái tạo.

2008 – 2018

2008 – 2011: Chuyển trụ sở chính về Quảng Trị. Khởi công xây dựng nhà máy thuỷ điện Hạ Rào Quán, công suất 6,4 MW tại tỉnh Quảng Trị. Phát điện thương mại thành công nhà máy vào tháng 3.2011.

2016-2018: Khởi công xây dựng nhà máy thuỷ điện Tad Chiad, công suất 15 MW tại Paksong, Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Phát điện thương mại thành công vào tháng 5. 2018.

2020 – 2022

Khởi công xây dựng dự án nhà máy thuỷ điện Tân Mỹ tại tỉnh Ninh Thuận, công suất 10 MW. Nhà máy bắt đầu đi vào hoạt động tháng 7.2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *