Đào tại trưởng ca, công nhân

Là Trưởng ca vận hành của nhà máy thủy điện có công suất lớn, tôi ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình khi trực tiếp điều hành một nhà máy có công suất, tầm ảnh hưởng lớn đối với hệ thống điện Việt Nam, chỉ một sự chủ quan, lơ là trong công việc sẽ dẫn tới hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng tới an ninh năng lượng Quốc gia và tài sản của Nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *