VỀ CHÚNG TÔI

Công ty Sông Cầu là kết tinh của một hành trình xây dựng và phát triển liên tục trong suốt thời gian qua, gắn liền với sự phát triển và đổi mới của đất nước. Ngày 12.04.2005, Công ty Cổ phần Sông Cầu được các cổ đông sáng lập với mục tiêu chủ yếu: Đầu tư, xây dựng, quản lý vận hành các nhà máy thủy điện và năng lượng tái tạo xanh – sạch, hòa lên lưới điện Quốc gia, góp phần đắc lực vào công cuộc đổi mới của đất nước. Nhà máy thủy điện Hạ Rào Quán là đứa con đầu lòng, tinh thần của Công ty, xứng đáng được lưu danh trường tồn như là một biểu tượng của Công ty; ý chí kiên cường, tinh thần quả cảm, dám nghĩ dám làm; là sự hội tụ giữa trí và lực, là sự kết tinh của khát vọng, trí thông minh, lòng dũng cảm cầu tiến bộ. Nhà máy thuỷ điện Hạ Rào Quán là nhà máy với công nghệ hiện đại bậc nhất, với trình độ quản lý cao nhất, nhằm góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và sự phồn vinh của Tổ quốc.

Xem chi tiết

PROJECT

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Với sứ mệnh của mình đặt ra chúng tôi đã giúp & và kiến thiết những công trình mang lại giá trị văn hóa và kinh tế trong quá trình phát triển đất nước